Loading...

Planschade

Naast taxaties van de marktwaarde van diverse onroerende zaken, adviseren en taxeren de juristen en taxateurs van Kendes ook in bijzondere procedures met betrekking tot de waarde van deze zaken. Kendes heeft de kennis en deskundigheid om als onafhankelijke deskundige op te treden in planschadeprocedures, zowel in commissieverband als voor belanghebbenden.

Door de ruime ervaring met planschade, zowel met de juridische basis als de taxatie van eventuele schade, zijn de adviseurs van Kendes tevens in staat om adequaat en duidelijk te adviseren voorafgaande aan ruimtelijke plannen. Dit kan bijvoorbeeld om een planschade risicoanalyse gaan, maar ook het in kaart brengen van eventuele andere risico’s bij gebiedsontwikkeling in relatie tot onroerende zaken en daaraan verbonden rechten. Kendes treedt op voor overheden, particulieren en bedrijven.

CONTACT

BERICHT

Wiltonstraat 38
3905 KW Veenendaal
Postbus 314
3900 AH Veenendaal
0318 – 582150

Schrevenweg 3
8024 HB Zwolle
Postbus 50056
8002 LB Zwolle
038 – 8200384

2018-10-31T08:39:07+00:00