Loading...

Onteigening

Voor de realisatie van nieuwe ruimtelijke functies en infrastructurele werken is ruimte nodig. Omdat het niet altijd lukt om deze gronden en gebouwen tijdig en tegen redelijke voorwaarden te verwerven kunnen overheden als ‘ultimum remedium’ het instrument onteigening inzetten.

Wij houden ons dagelijks bezig met het taxeren van schadeloosstellingen, minnelijke grondverwerving, begeleiding van administratieve onteigeningsprocedures en ondersteuning in gerechtelijke onteigeningsprocedures. Ook begeleiden wij vastgoedeigenaren en -gebruikers die geconfronteerd worden met onteigening.

Onze geregistreerd gerechtelijk deskundigen (LRGD) kunnen door de onteigeningsrechter worden benoemd om te adviseren over de omvang van de schadeloosstelling.

CONTACT

BERICHT

Wiltonstraat 38
3905 KW Veenendaal
Postbus 314
3900 AH Veenendaal
0318 – 582150

Schrevenweg 3
8024 HB Zwolle
Postbus 50056
8002 LB Zwolle
038 – 8200384

2018-10-31T10:11:00+00:00