Loading...

Taxaties

De focus van onze taxatiepraktijk ligt op vastgoed in transformatie. Te denken valt aan gronden en gebouwen waar ontwikkelingen zijn gepland. Deze nieuwe functies zijn bijvoorbeeld woningbouw, bedrijfsterreinen, infrastructuur, waterveiligheid, natuurontwikkeling en duurzame energievoorziening. Daarnaast zijn onze registertaxateurs actief in het landelijk gebied voor waarderingen in verband met contractvorming.

Onze opdrachtgevers gebruiken onze taxatierapporten, waarde-adviezen en taxatiebeoordelingen voor onder andere aan- en verkoop, financiering, jaarverslaglegging, fiscale doeleinden, staatssteunbeoordelingen, scheiding en deling.

Onze taxateurs zijn geregistreerd in het Nederlands Register Vastgoed Taxateur (NRVT). We zijn vertegenwoordigd in de kamers Wonen, Landelijk en agrarisch vastgoed, Bedrijfsmatig vastgoed en/of Bedrijfsmatig vastgoed – Grootzakelijk vastgoed. Een aantal van onze gespecialiseerde taxateurs zijn voorts geregistreerd als RICS registered valuer, geregistreerd deskundige op het gebied van onteigenings- en bestuursrechtelijke schadevergoedingen (DOBS) en geregistreerd gerechtelijk deskundigen (LRGD).

CONTACT

BERICHT

Wiltonstraat 38
3905 KW Veenendaal
Postbus 314
3900 AH Veenendaal
0318 – 582150

Schrevenweg 3
8024 HB Zwolle
Postbus 50056
8002 LB Zwolle
038 – 8200384

2018-11-06T11:27:00+00:00